fbpx

Träning i lugnt läge rustar dig/er för skarpt läge

En workshop kan vara halv- eller heldag eller vid ett antal tillfällen utspridda över tid.
Du kanske vill träna och lära dig mer individuellt eller så är ni en grupp.

Fokus ligger alltid på praktiska övningar, varvat med teori.
Varje workshop avslutas med konkreta tips, som du/ni kan använda i vardagen.

Exempel på workshops:

  • DISC. Jag är certifierad i och arbetar ofta med DISC som ett verktyg, oavsett önskat läge. DISC är en analys av din kommunikations- och beteendestil som används för att reflektera över eget beteende och förbättra förståelsen för andra.
  • Presentationsteknik. Bli säkrare”på scen”! Ofta behöver både chefer och medarbetare vara den som står i centrum och håller ett anförande. Oavsett om det är en kort presentation (internt eller externt) eller en längre dragning för många personer är det träning och åter träning som gör all skillnad i världen.
  • Konflikthantering. Vad är en konflikt? Hur kan vi vända en upplevd konflikt till något som leder oss framåt istället för att hamna i energidränerande skyttegravar? Det finns metoder och som gör att vi går stärkta ur tillsynes olösliga situationer. Och blir mindre rädda för att konflikter ska uppstå!
  • Kundbemötande och kundservice. Hur vill kunden bli bemött? Det kanske är olika! Med hjälp av skarpa case från din vardag resonerar vi kring och tränar oss på olika situationer. Och gräver lite i möjliga orsaker och lösningar på återkommande missnöje.
  • Mötesteknik och personlig effektivitet.  “Alla har för mycket att göra och det är för många möten.” Vi går igenom och implementerar verktyg för att få kontroll över kalendern. Och gör nödvändiga möten till ett viktigt och effektivt redskap.