fbpx

Ett coachuppdrag kan sträcka sig över en kort tid – några samtal eller en dags workshop.

Det kan också vara önskvärt med coaching över en lite längre tidsperiod.

Hur upplägget ser ut bestäms helt av dig och dina önskemål och förutsättningar.

Punkterna nedan ingår alltid i ett uppdrag, oavsett om det resulterar i en snabb, enskild insats eller vid ett mer omfattande uppdrag.

Vid omfattande uppdrag och/eller stora grupper kan jag ta hjälp av skickliga branschkollegor i mitt nätverk.

  • Nuläge. Behovsanalys – vilka är utmaningarna, vad vill du förändra/göra bättre?
  • Önskat läge! Förväntansdiskussion – vad ska hända?
  • Förslag på insatser.
  • Konkreta mål och tidsplan.
  • När vi har kommit fram till en plan får du en offert.
  • Genomförande (avstämningar över tid).
  • Avslutssamtal.
  • Uppföljning.