fbpx

Med 30 års erfarenhet i näringslivet, både som mellanchef och som medlem i ledningsgrupper har jag djupa insikter och stor egen erfarenhet. Framför allt vid krav på förändringar av olika slag.

Jag är certifierad i analysverktyget DISC (analys för beteende- och kommunikationsstil hos individer och grupper) och certifierad coach, ACSTH ACC hos Coachutbildning Sverige AB.

Medlem i International Coach Federation och följer ICFs etiska regler.

www.linkedin.com/in/lottisbergson