fbpx

Så säger kunderna

Naturligtvis får du referenser att kontakta om du är intresserad av att anlita mig. Både från kunder som anlitat mig för enskild coaching och från dem som nyttjat mig i arbetet med grupper och team. Kontakta mig så ger jag dig kontaktuppgifter.

Här är några citat.

”Lottis Bergson har hjälpt mig och min grupp att öka förståelsen för varandra och att stärka samarbetet inom gruppen. Jag uppfattar Lottis Bergson som mycket professionell och följsam, samtidigt som hon utmanar och coachar på ett balanserat sätt. De workshops vi haft med Lottis Bergson som ledare har varit mycket uppskattade av samtliga deltagare.”

– Magnus Höij, managing director of the Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects

“Lottis lugna, kärleksfulla, kloka och stillsamt humoristiska guidning gick verkligen hem under de två teambuilding-dagarna hon höll i för tidningen Chef. Hon fick oss att öppna upp och blotta oss. Det tillsammans med de spännande diskussionerna kring våra olika egenskaper har ökat vår förståelse för varandra och därmed ytterligare förbättrat vårt samarbete. Jag kan verkligen rekommendera Lottis.”

– Sara Hammarkrantz, journalist, writer and book editor

“Utbildningen var över förväntan med en mycket duktig kommunikatör”
“Bra blandning mellan övningarna, och som i sin tur skapade en dialog över olika situationer som ibland uppstår.
Utbildarens följdfrågor var relevanta, och faktiskt lite oväntade – man fick tid att utveckla sitt resonemang.
Bra initiativ av företaget att använda hjälp utifrån, då det är lätt att vi kan bli ”hemmablinda”. Tack Lottis!”

– Deltagare i workshop kring kundservice/kundbemötande, Bodycote AB, Angered

 

”Lottis arbete ledde till att vår grupp fick viktiga insikter om varandra och stärktes som team. Med värme, engagemang och djup kunskap lotsade hon oss genom arbetet.”
– Unn Edberg, VP at Chef (business development, event, marketing, sales)

”Med proffsigt och insiktsfullt bemötande, parat med bra metodik, hjälper Lottis mig strukturera och planera vägen fram till nästa jobb.”

– Erik Esseen, näringslivsutvecklare på Östersunds kommun och delprojektledare för the Power Region

”Jag rekommenderar Lottis Bergson som en mycket pålitlig, kunnig, strukturerad, inkännande och avspänd konsult inom området personal- och arbetsgruppsutveckling.

Arbetet som hon genomförde i en av verksamheterna på Socialkontoret har bidragit till ett arbetsplatsklimat som utifrån ökad kännedom om den egna personens, kollegors och arbetsgruppens profil bidragit till en större förståelse för drivkrafter, dynamik och kommunikationsstilar. Personalen refererar, två år senare, fortfarande ofta till detta”

– Thomas Albrecht, enhetschef Socialkontoret/Norrköpings Kommun