fbpx

Coachen hjälper dig att nå ditt önskade läge

  • Du är ny som chef. Grattis, det innebär att det finns människor som tror på din förmåga att leda medarbetare och ta ett större ansvar för företaget/organisationen. Att bli chef innebär också att du på många sätt lämnar en tidigare gruppgemenskap och ska svara både mot medarbetare och ledning. Ibland kan det kännas ensamt.
  • Du arbetar som chef, sedan en kortare eller längre tid. Du har skaffat dig erfarenheter och kunskaper och upplever samtidigt att du kört fast eller tappat energin. Eller så kanske det har uppstått en konkret situation som känns knivig.
  • Du som enskild medarbetare. Du tycker att jobbet gått lite i stå, att du inte kommer till din fulla rätt eller funderar på nästa steg. Det kan också vara så att omständigheterna har förändrats på något sätt och du har svårt att navigera under de nya förutsättningarna.

 

Coachens roll

I samband med det första mötet lägger vi tillsammans upp en plan för
kommande samtal; datum och tider. Coaching per telefon fungerar utmärkt.

Coachingrelationen är ett partnerskap där klienten och coachen har delat
ansvar för at resultat nås. Jag som coach har ansvar för att uppsatta mål följs
upp kontinuerligt samt i slutet av coachingperioden.

Du som klient bestämmer för varje samtal vad som ska uppnås med samtalet.
Du bör också vara beredd att mellan samtalen genom handling och/eller
reflektion pröva och utvärdera nyvunna insikter och idéer, söka den
information som behövs m m.
Jag garanterar dig full konfidentialitet.